Llibres – Informació Formulari 6è – Modificació

Benvolgudes famílies,

Ens posem en contacte amb les famílies de 6è que estan adquirint o estan interessades en adquirir els llibres a través de l’AMPA, per fer-vos saber que el nom d’un dels llibres que s’estan ofertant no és correcte, encara que el ISBN i el preu ofertat que són correctes.

A continuació adjuntem el formulari correcte per a la vostre informació.

LLIBRES_6eP FORMULARI_modificat

Per a qualsevol dubte que tingueu, podeu enviar un e-mail a: llibres.ampamartamata@hotmail.com i us respodrem tan aviat com ens sigui possible.

Ben atentament.

Vocal Llibres – Isabel García
AMPA CEIP Marta Mata
Viladecans, 9 de juliol de 2015

Blog: https://ampamartamataviladecans.wordpress.com/
Twitter: @AMPAMartaMata_V
Facebook: http://www.facebook.com/ampaescola.martamataviladecans

INFORMACIÓ – COMPRA LLIBRES – CURS 2015/2016

llibres 02

Benvolgudes famílies,

Fins el proper 20 de juliol (inclòs) podeu adquirir, a través de l’AMPA, els llibres pel curs escolar 2015/2016.

En els següents arxius que trobareu al final d’aquest missatge, podreu imprimir el formulari de sol·licitud corresponent al curs del vostre fill/a.

Així mateix, ve detallat el procediment per fer el pagament del lot complet o bé només del/s llibre/s que és necessiti/n.

Per tenir els llibres preparats a classe el primer dia de curs, cal fer correctament l’ingrés i a la referència i al concepte posar:

PRIMER EL CURS I DESPRÉS EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A

El servei de llibres només s’obtindrà si es paga la quota d’AMPA (22 euros) i recordar-vos que només es paga una quota d’AMPA per família, a ingressar amb la compra dels llibres del fill/a gran.

NOTA: No arrodonir els decimals. Ingresseu la quantitat exacta que pertoqui. En el formulari podreu veure les instruccions i les modalitats per fer el pagament.

Per a qualsevol altre dubte, podeu enviar els vostres e-mails al compte: llibres.ampamartamata@hotmail.com

Ben atentament.

Vocal de Llibres – Isabel García

llibres.ampamartamata@hotmail.com
Blog: https://ampamartamataviladecans.wordpress.com/
Twitter: @AMPAMartaMata_V
Facebook: http://www.facebook.com/ampaescola.martamataviladecans

LLIBRES_1rP FORMULARI

LLIBRES_2nP FORMULARI

LLIBRES_3rP FORMULARI

LLIBRES_4tP FORMULARI

LLIBRES_5eP FORMULARI

LLIBRES_6eP FORMULARI

Cliqueu sobre l’arxiu que correspongui.

PROJECTE – REUTILITZACIÓ LLIBRES – CURS 2015-2016

llibres 05

Benvolgudes famílies,

Com el curs passat , animem a totes les famílies de l’Escola MARTA MATA a participar en el Projecte de Reutilització de Llibres de Text dels nostres fills/es.

Per a aquest curs, la reutilització es gestionarà de FORMA DIRECTA ENTRE LES FAMÍLIES VENEDORES I COMPRADORES, per a això citem a totes les famílies interessades a participar en la reutilització a acudir divendres 26 DE JUNY a la tarda A L’ENTRADA PRINCIPAL DE L’ESCOLA.

– Les FAMÍLIES VENEDORES han d’acudir a les 16 hores per instal·lar-se en les taules que s’habilitessin per a la venda i col·locar els llibres que venen.

– Les FAMÍLIES COMPRADORES podran acudir a les 17 hores per adquirir els llibres que s’ofereixin.

PAUTES A SEGUIR EN LA REUTILITZACIÓ i que seran d’obligatori compliment:

1r            Els llibres que es destinen a reutilització han d’estar en bon estat de conservació i ús; Els pares venedors i compradors seran els responsables de revisar i comprovar l’estat dels llibres; l’AMPA no es fa responsable de l’estat dels llibres que s’ofereixin i no assumirà cap tipus de reclamació o devolució d’aquests llibres.

Es recomana de forma prèvia a la venda esborrar dels llibres aquells exercicis o anotacions realitzades a llapis.

2n           El preu de venda fixat per a cada llibre és de SIS EUROS (6,00 €), el preu serà igual per als llibres de qualsevol assignatura i curs.

3r            Les famílies que utilitzin el Servei de Reutilització de llibres es comprometen a abonar la quantitat d’UN EURO (1,00 €) per cada llibre adquirit, amb un màxim de TRES EUROS (3,00 €) (si s’adquireixen més de 3 llibres).

Aquesta contribució s’abonarà al moment de la compra i es destinarà a la continuïtat del Projecte de Socialització de Llibres de l’Escola en els propers cursos.

El llistat de llibres per al proper Curs es comunicarà des del Centre Escolar.

DES DE L’AMPA US ANIMEM A PARTICIPAR I DONAR CONTINUÏTAT A AQUEST PROJECTE.

Rebeu una cordial salutació.

Isabel García – Vocal Llibres
AMPA CEIP Marta Mata
Blog: https://ampamartamataviladecans.wordpress.com/
Twitter: @AMPAMartaMata_V
Facebook: http://www.facebook.com/ampaescola.martamataviladecans

Piscina Curs 2015/2016 – Activitat Extraescolar – Formulari Inscripció

piscina 02

Benvolgudes famílies,

En el següent enllaç trobareu tota la informació corresponent a l’activitat de piscina pel curs 2015/2016:

Piscina 2015_2016 info actualitzat

Aquest any, com a novetat, a més de tenir altres dies per fer l’activitat i nous horaris, també es canvia la forma de pagament de l’activitat, passant a ser rebut domiciliat.

Qui estigui interessat en que el seu fill/a faci aquesta activitat, preguem que ompli el formulari i l’enviï per e-mail a: piscina.ampamartamata@hotmail.com. (límit 26 de Juny de 2015).

Ben atentament.

Vocal Piscina
AMPA CEIP Marta Mata
Viladecans, 15 de juny de 2015

Blog: https://ampamartamataviladecans.wordpress.com/
Twitter: @AMPAMartaMata_V
Facebook: http://www.facebook.com/ampaescola.martamataviladecans

FESTA FI DE CURS – AMPA

escuma 02

Benvolguts pares i mares socis/es de l’AMPA,

Per fi ha arribat el moment: FI DE CURS!!!!!!! Després de l’estrés de tot l’any, ho celebrarem amb LA FESTA DE FI DE CURS DE L’AMPA.

El proper dia 19 de juny, a partir de les 17:00h i fins les 20:00h, farem la Festassa de l’any i acabarem de 20:00h a 21:00h amb…. LA FESTA DE L’ESCUMA!!!!! (uau☺).

Igual que l’any passat, tots aquells socis que requereixin una necessitat educativa especial/específica, tindran una activitat que intentarem fer a mida. Per aquest motiu, agrairem els suggeriments d’aquest col·lectiu per millorar-ho de cara a altres anys.

No us oblideu de portar la tovallola, el banyador i les xancles (que subjectin el peu, que si no els nens aniran descalços, podrien relliscar i fer-se mal; o sigui que, pares i mares, heu de vetllar perquè els nens vagin ben preparats!) i sobretot, vingueu ja berenats de casa. Nosaltres posarem l’aigua!

NO HI FALTEU! Ho passarem súper bé! Disbauxa, xerinola, buga-buga i molta gresca a la fresca! Així acomiadem el curs escolar a l’AMPA!

Recordar als pares dues cosetes:

La cura i vetlla dels vostres fills és a càrrec vostre, o sigui, que sou vosaltres, ELS PARES/MARES, qui heu de vigilar-los. Qualsevol actitud poc diligent o negligent per part de les famílies no serà responsabilitat de l’AMPA. En cas que hi hagi un accident, l’AMPA disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil, i l’empresa organitzadora també. La referida assegurança s’activaria només per supòsit imputable objectivament i subjectivament a l’AMPA o a l’empresa organitzadora si existís un nexe causal que ho justifiqués. La primera assistència la faria l’AMPA, posant-se en contacte amb els pares i avisant a una ambulància si s’escau, i seran els pares/mares qui hauran d’acompanyar a la persona accidentada al centre de la Seguretat Social més proper. Cal tenir present que cap menor d’edat pot assistir sense acompanyament de persona responsable a la Festa. Tots els assistents acceptaran tàcitament les condicions de la festa en els termes que s’exposen en el present escrit, que s’envia per email a tots els socis, es penja al plafó de l’escola, al blog, xarxes socials i a la porta de l’AMPA. Cal recordar que l’assistència a la festa és voluntària.

També cal que tingueu molt present que qualsevol membre de la Junta està autoritzat a fer fora de la Festa a qualsevol persona que tingui un comportament poc adequat o que pertorbi el normal funcionament de la Festa, o que inclús, incorri en una actitud que comporti un risc potencial per a tercers. La seguretat i tranquil·litat dels socis està per davant de tot.

La festa està destinada ALS SOCIS.
No obstant, el que no sigui soci/a i vulgui accedir a la festa, haurà de fer un pagament per transferència bancària de 22,00 euros (IVA inclòs). (ES40 0182 8312 0702 0153 8102), i portar el dia de la festa el comprovant bancari (indiqueu nom, cognoms i curs del nen/a).
Hi haurà monitoratge a l’entrada que controli la condició de soci. NO OBLIDEU EL CARNET DE SOCI/A.

No hauran de pagar l’entrada aquells que siguin germans de socis i no estiguin matriculats a l’escola. Els alumnes de nova incorporació a P3, també poden gaudir de la festa.

NO HI FALTEU, ENS HO PASSAREM MOLT BÉ!!! 

AMPA CEIP Marta Mata
Viladecans, a 15 de Juny de 2015.

Constitució Comissió Gestora

Viladecans, 8 de juny de 2015

Benvolguts socis/es,

En primer lloc, ens adrecem a tots vosaltres per agrair-vos l’interès que heu mostrat per col·laborar en la Comissió Gestora que s’ha creat.

Una vegada hem fet el sorteig corresponent per escollir els pares/mares socis/es que no estan vinculats/des ni a la Junta ni al Consell Escolar, la Comissió Gestora queda formada com a continuació especifiquem:

 – Presidenta AMPA                       Marta Roig i Segura.

– Secretària AMPA                         Marta Achell Callejón.

– Vocal Llibres AMPA                    Isabel M. García Segura.

– Vocal FAPA Viladecans AMPA   Manuel García Barrera.

– 2 pares del Consell Escolar:

Carlos Trigueros.

Rafael Gil.

– 2 mares sòcies no vinculades ni a la Junta ni al Consell Escolar:

Teresa Pérez núm. Soci:        627

Gemma Ubach núm. Soci:      350

Com a reserva de pares/mares socis/es no vinculats/des ni a la Junta ni al Consell Escolar tenim a:

Raquel Ranchal núm. Soci:     013

Mario Piedra núm. Soci:          499

Aquesta Comissió Gestora informarà de les conclusions a que hagi arribat, el dia de l’Assemblea Extraordinària, el proper 18 de juny a les 20 hores.

Recordem que tots els socis/es hauran de justificar la seva condició de soci/a amb el carnet, i que només es permetrà un vot per unitat familiar. Així mateix, es recorda que no es pot delegar el vot.

Ben atentament.

Marta Roig i Segura
Presidenta AMPA CEIP Marta Mata

Blog: https://ampamartamataviladecans.wordpress.com/
Twitter: @AMPAMartaMata_V
Facebook: http://www.facebook.com/ampaescola.martamataviladecans

Assemblea Extraordinària de socis/es

Benvolguts socis/es,

El passat 2 de Juny es va fer una sessió informativa per explicar els motius pels quals l’AMPA havia pres la decisió de valorar la continuïtat de l’Associació SOMRIURES en la realització de les activitats extraescolars pel curs 2015/2016 i que organitza i contracta l’AMPA.

Arrel del que es va comentar i amb acord dels assistents (van assistir 66 socis/es), es va decidir convocar una Assemblea Extraordinària.

A més, la Direcció de l’ AMPA ha creat una Comissió Gestora per tal d’esclarir tota la informació de què es disposa, i així d’informar de les conclusions a que hagi arribat el mateix dia de l’Assemblea Extraordinària. La citada Comissió està formada per:

Presidenta AMPA
Secretària AMPA
Vocal Llibres AMPA
Vocal FAPA Viladecans AMPA
2 pares/mares del Consell Escolar
2 pares/mares socis/es que no estiguin vinculats/des ni a la Junta ni al Consell Escolar

Per aquest motiu, sol·licitem que tots aquells pares/mares socis/es, que estiguin interessats/des en formar part de la referida comissió, presentin sol·licitud abans de les 15h del divendres dia 5 de juny, al mail secretaria.ampamartamata@hotmail.com. Pel cas que hi hagi més de dos sol·licituds, es realitzarà un sorteig per decidir quins socis/es participaran.

Per aquest motiu, convoquem a tots els socis i sòcies a participar de l’Assemblea Extraordinària, convocada pel,

Dia: 18 de Juny de 2015
Hora: les 20 h.
Lloc: Gimnàs de l’Escola
Ordre del dia:

Presentació de les conclusions a què ha arribat la comissió gestora
Respondre a la següent pregunta:
1)Vol el soci/a continuar amb l’Associació SOMRIURES, gestionada pel Juan?
(en cas afirmatiu)
2)Que a la primera irregularitat, l’ AMPA convoqui una reunió informativa perquè els socis/es decideixin la continuïtat o cessació de la citada empresa?

Recordem que tots els socis/es hauran de justificar la seva condició de soci/a amb el carnet, i que només es permetrà un vot per unitat familiar. Així mateix, es recorda que no es pot delegar el vot.

Atentament,

Marta Roig i Segura
Presidenta AMPA CEIP Marta Mata

Blog: https://ampamartamataviladecans.wordpress.com/
Twitter: @AMPAMartaMata_V
Facebook: http://www.facebook.com/ampaescola.martamataviladecans