NORMATIVA carnet de soci/a

a) L’AMPA lliurarà a cada família sòcia, a través d’un dels e-mails i/o whasapp facilitats, un carnet per cada fill/a que hagi abonat la quota corresponent i en el qual figurarà, tant com sigui possible:

– any curs escolar vigent.
– nom(s),
– cognom(s),
– curs i
– número de soci i codi

Que li acreditarà com a soci/a de la mateixa i amb el qual podrà beneficiar-se dels avantatges oferts per l’AMPA.

b) Aquest carnet és personal i intransferible i només pot ser utilitzat pel seu titular.

c) L’ús indegut d’aquest carnet comportarà la baixa automàtica del seu titular com a membre de l’AMPA, perdent tots els avantatges dels quals tenia accès i se li aplicaran les condicions i preus de NO soci.

d) Si l’AMPA detecta que s’utilitza un carnet per part d’una persona que no és el titular, l’AMPA procedirà a notificar-ho a la família titular pel seu coneixement. Al no titular se li començaran a aplicar les condicions i preus de NO soci.

e) En cas de pèrdua de l’arxiu/foto/imatge, pot sol·licitar que li fem arribar un duplicat a: comunicats@ampamartamata.org.

f) Per poder beneficiar-se de tots els avantatges i per inscriure’s a qualsevol activitat oferta i promocionada per l’AMPA, s’haurà de presentar aquest carnet. En cas contrari no es podran aplicar aquests avantatges i haurà d’abonar la matrícula corresponent i els preus establerts per a NO socis.

g) Aquest carnet, a més de ser necessari per poder accedir a les festes que organitza l’AMPA, també pot ser requerit pels monitors d’extraescolars a l’hora de fer entrega de qualsevol nen/a.

h) La seva renovació anual, no tindrà cap cost per part del soci/a i es procedirà a actualitzar la informació apareguda en el mateix.

i) La/les fotografia(es) del/s nen(s)/a(es) es podran canviar cada 2 anys amb la finalitat que aquesta fotografia sigui el més recent possible.

j) El termini per fer-se soci serà fins el 21 de desembre del curs vigent.

k) L’import de la quota únicament serà retornat en el cas que la família hagi sol·licitat la baixa en el termini establert i, no obstant això, aquesta hagi estat cobrada.

Secretaria AMPA CEIP Marta Mata
secretaria@ampamartamata.org

Un pensament sobre “NORMATIVA carnet de soci/a

  1. Raquel diu:

    Potser estaria bé fer els carnets de l’ampa per cicles, infantil, primària inferior, primària mig i primària superior i validar el segon any un cop s’hagi fet el pagament de la quota de soci.

Els comentaris estan tancats.