NORMATIVA carnet de soci/a

a) L’AMPA lliurarà a cada família sòcia, un carnet per cada fill/a matriculat/da a l’escola, en el qual figurarà, tant com sigui possible:

– foto,
– any curs escolar vigent.
– nom(s),
– cognom(s) i
– curs.

Que li acreditarà com a soci/a de la mateixa i amb el qual podrà beneficiar-se dels avantatges oferts per l’AMPA.

b) Aquest carnet és personal i intransferible i només pot ser utilitzat pel seu titular. En cas de pèrdua o robatori ha de comunicar-se al més aviat possible a: comunicats@ampamartamata.org

c) L’ús indegut d’aquest carnet comportarà la baixa automàtica del seu titular com a membre de l’AMPA, perdent tots els avantatges dels quals tenia accès i se li aplicaran les condicions i preus de NO soci.

d) Si l’AMPA detecta que s’utilitza un carnet per part d’una persona que no és el titular, l’AMPA procedirà a retirar-li el carnet i se li aplicaran les condicions i preus de NO soci.

e) En el cas de pèrdua i/o deteriorament del mateix, es podrà sol•licitar duplicat per mail a comunicats@ampamartamata.org, amb un cost de 2 euros.

f) Per poder beneficiar-se de tots els avantatges i per inscriure’s a qualsevol activitat oferta i promocionada per l’AMPA, s’haurà de presentar aquest carnet. En cas contrari no es podran aplicar aquests avantatges i haurà d’abonar la matrícula corresponent i els preus establerts per a NO socis.

g) La seva renovació anual, no tindrà cap cost per part del soci/a i es procedirà a actualitzar la informació apareguda en el mateix.

h) La/les fotografia(es) del/s nen(s)/a(es) es podran canviar cada 2 anys amb la finalitat que aquesta fotografia sigui el més recent possible.

i) El termini per fer-se soci serà fins el 21 de desembre del curs vigent.

j) L’import de la quota únicament serà retornat en el cas que la família hagi sol·licitat la baixa en el termini establert i, no obstant això, aquesta hagi estat cobrada.

Secretaria AMPA CEIP Marta Mata
secretaria@ampamartamata.org

Anuncis

Un pensament sobre “NORMATIVA carnet de soci/a

  1. Raquel diu:

    Potser estaria bé fer els carnets de l’ampa per cicles, infantil, primària inferior, primària mig i primària superior i validar el segon any un cop s’hagi fet el pagament de la quota de soci.

Els comentaris estan tancats.